Leverandører

AMOF Fjell

Amof-Fjell leverer komplette prosessanlegg til produksjon av fiskemel, fiskeolje og proteinkonsentrat (hydrolyse), samt prosessanlegg til slambehandling og behandling av spillvæske/vann. Amof-Fjell utfører: konseptstudier, design og prosjektering, innkjøp, installasjon, tilsyn og igangsettelse/oppstart av prosessanlegg.

Franzefoss Minerals

Franzefoss Minerals er den ledende bergverksbedriften på kalk i Norge med et stort fokus på miljø. Gjennom bærekraftig utnyttelse av våre kalk- og dolomittforekomster tilfører vi samfunnet kvalitetsprodukter som er skreddersydd oppgaven, og som leveres der de skal brukes.

Cevia Solutions

Leverer ulike avvanningssystemer og tørkeløsninger med fokus på lavt energiforbruk og bærekrafthet

Thermtech AS

Thermtech is a Norwegian technology company with head office in Bergen, Norway. In 2004 Thermtech defined its ambition of creating the global technology standard for the treatment of oily waste, with the aim of contributing to a cleaner world. Since then the number of TCC®’s in the world has grown steadily.

Vågen AS

Vågen AS leverer løsninger for effektiv og rasjonell massehåndtering. I tillegg til tradisjonelle transportskruer, konstruerer og leverer vi utstyr for pressing/avvanning, rensing, miksing, dosering etc.

nb_NONorwegian