Om oss

Avvanning.no er laget av en gruppe ungdommer etter et initiativ fra Norske produsenter og leverandører av tørke og avvanningsteknologi. Dette er vårt bidrag til å belyse unødig transport av vann i slamavfall. Med over 50 års erfaring med utvikling og produksjon av prosessutstyr, er vi i dag opptatt av å møte globale utfordringer med grønne og effektive løsninger. Vi leverer blant annet utstyr for avvanning, som separerer overflødig vann før transport av slamavfall. Slik kan vi tilby våre kunder en miljøvennlig teknologi der driftskostnader og energiforbruk reduseres.

Siden oppdateres med ujevne mellomrom av gisle@vagen.no

Referanser

Aas, T., S (2016). Hva inneholder slam? NoFima. [lest 03.07.19]
Busterud, E., H (2018). Bildekk er den største kilden til mikroplast. Vegnett, Statens Vegvesen. [lest 02.07.19]
Fedoryshyn, N (2017). Klimagassutslipp fra samferdsel. Statistisk sentralbyrå. [lest 02.07.19]
Lundberg, H. Larsen, S (2019). Slam kan skape verdier. Kyst.no [lest 03.07.19]
Martinussen, T (2017). Biogass – verdifullt, effektivt og med dobbel klimanytte. Avfall Norge. [lest 03.07.19]
Oldertrøen, J., O (2019). Kortreist biogass er mest lønnsomt. NIBIO. [lest 03.07.19]
Parisavtalen (2019). FN-sambandet. [lest 03.07.19]
Reducing CO2 emissons from heavy-duty vehicles. EU. [lest 01.07.19]
Utslipp for kjøretøy og drivstoff, tabell (2013). Miljødirektoratet. [lest 02.07.19]
Ytreberg, R (2018). Havforsker: En halv kilo dritt og slam per kilo laks. Dagens Næringsliv. [lest 03.07.19]

nb_NONorwegian